Фирмата е сертифицирана по

ISO 9001:2008 – AQ Cert № 514-1753-K/07.07.2017

ISO 14001:2015- AQ Cert № 514-1753-E/07.07.2017

ISO 45001:2018- AQ Cert № 514-1753-3/07.07.2017

19 инженери и оператори имат сертификати за IPC специалисти.

8 служители са сертифицирани оператори на Mydata машини;

Всички работници са преминали обучение за ESD защита;

Компанията работи съгласно RoHS директивата.